Cognitieve en Semantische computing, er is zeker een verschil!

Smart-computing is een term die u wellicht vaak hoort, maar moet dit zo vaak? Veel mensen gebruiken het toch meer als een redmiddel.

Er zal in de komende tijd een groot verschil gaan ontstaan tussen cognitieve en semantische computing in de IT-branche, er zullen keuzes gemaakt worden door verschillende bedrijven met welke van deze 2 manieren zij in zee zullen gaan.

Cognitieve en semantische computing wordt steeds vaker met elkaar gebruikt, hierdoor ontstaat er een grote verwarring tussen deze 2 begrippen. Veel mensen weten de betekenis van beide begrippen ook niet helemaal, hierdoor wordt er vaak over smart-computing gesproken zonder verdere uitleg. Om deze vergelijking te stoppen en duidelijkheid te brengen over beide begrippen zullen wij u een uitleg geven over deze.

Cognitieve computing- dit begrip verwijst naar de ontwikkeling van computersystemen die gemodelleerd worden naar het menselijk brein. Oorspronkelijk was dit bedoeld als kunstmatig brein, onderzoekers zijn begonnen met moderne termen hiervoor om aan te geven dat de wetenschap is ontworpen om computers te leren denken als een menselijke geest. Op deze manier wordt er technologie geïntegreerd die hetzelfde werkt als het brein en wordt er voor de persoon gedacht. In de Cloud wordt cognitieve computing gebruikt om op een bewuste, kritieke, logische, attente, beredeneerde manier te denken.

Semantische computing- dit begrip heeft meer betrekking tot het verwerken van menselijke taal en het mogelijk maken om door het cognitieve deel begrepen te worden. Semantische computing wordt gebruikt om complexe data uit verschillende bronnen en begrippen te verkennen. Er worden er interacties met de gegevens gemaakt in rijke, veilige en semantisch zinvolle manieren om de lijn van de data naar de informatie te leggen. Hierdoor wordt de toegang tot bepaalde informatie makkelijker en zal het uiteindelijk onderzoekers helpen nieuwe inzichten te krijgen.

Er is dus wel degelijk een groot verschil tussen Cognitieve en Semantische computing, en er is  dus ook geen reden meer om deze te verwarren. De term smart-computing hoeft u dus niet meer te gebruiken als redmiddel…..

Bron: cio.nl


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*