Richtlijnen voor cloud computing controle

Ook u zult er al wel van gehoord hebben, cloud computing. De ontwikkeling hiervan is niet meer te stoppen. Cloud computing biedt grote efficiëntievoordelen op het gebied van databeheer. Wie wil er nu niet verantwoordelijk genieten van deze voordelen?

Er zijn veel definities van cloud computing, in dit artikel definiëren wij cloud computing als een on-demand servicemodel voor de levering van IT-diensten, dat gebaseerd wordt op virtualisatie technieken en gedistribueerde computeromgevingen. U kunt de cloudtechnologie gebruiken om de eigen IT schaalbaar en elastischer te maken. De technologie die gehanteerde wordt maakt het echter mogelijk om IT-diensten in een standaard formaat en on-demand af te nemen bij serviceproviders. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een gedeelde technische infrastructuur. Uw data en applicaties kunnen overal ter wereld zijn en vandaan komen door de gebruikte internettechnieken. Als basistekst worden de algemene Privacyrichtlijnen gezien over privacy en databescherming binnen de Europese Unie. Deze richtlijnen verplichten de lidstaten de bescherming van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, door leidende beginselen op te stellen ter bepaling van de rechtmatigheid van die verwerking. Met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voldoet Nederland aan deze verplichting.

Voor ieder bedrijf of instelling die de bedrijfsvoering via de cloud verwerkt zijn deze regels van belangt. Van zorginstellingen tot financiële instellingen, van onderwijsinstellingen tot producenten.

Al uw gegevens worden beschermd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).
De volgende regels verduidelijken wij nog voor u:

Alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige manier mogen persoonsgegevens worden verwerkt.

Alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden mogen persoonsgegevens verzameld en vervolgens alleen verder worden verwerkt voor doeleinden die daarmee niet onverenigbaar zijn.

Persoonsgegevens mogen zonder toestemming van de betrokkene worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke is onderworpen of voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het verwerkende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt.

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Dit artikel wordt niet gezien als juridisch advies.                                                                                              

Bron: http://www.emerce.nl


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*